Rychle & Zběsile Live – představení zrušeno

Vážení klienti,

jménem společnosti JV Agentura s.r.o. bychom Vám chtěli poděkovat za Váš zájem o představení, které jsme se pro Vás chystali zprostředkovat. I přes změnu původního termínu jsme byli přesvědčeni o tom, že tuto velkolepou show budeme moci představit i divákům v České republice a zajistit Vám tak nezapomenutelný zážitek.

O to více nás mrzí skutečnost, že jsme nuceni Vám nyní oznámit, že jednání kolem Fast & Furious Live se vyvíjí nepříznivě a plánovaná pražské show se neuskuteční ani v náhradním termínu 5. 1.2019. Vyplývá to ze situace, ve které se ocitl náš zahraniční partner, kdy společnost Fast Live Productions s konečnou platností pozastavila veškeré další plánované termíny světového turné a naše agentura to bohužel již nemůže nijak ovlivnit.

V průběhu příprav obdržel zahraniční promotér veškeré finanční prostředky z prodeje vstupného a v současnosti s ním vedeme intenzivní jednání týkající se jejich vrácení, jak je dáno ve smlouvě. Našim cílem je zajistit uspokojení nároků všech našich zákazníků a z tohoto důvodu jsme nuceni přijmout organizační opatření při vracení ceny vstupného, kdy jednotlivé nároky budou uspokojovány postupně. Majitelé vstupenek tak mohou kontaktovat příslušná předprodejní místa Ticketportal, kde vstupenku zakoupili, vždy v měsíci, kdy ji zakoupili a bude jim vrácena plná cena vstupného. Termín zakoupení je na Vaší vstupence. Nárok na vrácení ceny vstupného před stanoveným termínem nebude moci být uspokojen. Děkujeme, že budete dodržovat stanovené termíny a umožníte tak co nejhladší průběh vypořádání nároků všech držitelů vstupenek.

 

Termín zakoupeni vstupenky /// Možnost vráceni vstupného

od 1. do 31.12.2017                 /// od 15.12. 2018

od 1.1. do 31.1.2018               /// od 15.1. 2019

Atd….Pozn.: V případě, že na 15-tého v měsíci připadá sobota nebo neděle (např. sobota 15.12.2018), bude prvním výplatním dnem následující pondělí (17.12.2018).

 

Vzniklá situace je nám velice líto a bohužel není v našich možnostech rozhodnutí zahraničního partnera změnit.

Děkujeme za pochopení a rádi Vás srdečně přivítáme na některých dalších akcích, které pro Vás pořádáme.

JV Agentura s.r.o.